5. Tôi cần chuẩn bị gì cho nội dung website?

Hỏi đáp Hướng dẫn Thiết kế website

Thông thường một website có những nội dung sau:

– Trang chủ: giới thiệu chung về những hình ảnh, thông tin mới nhất, đẹp nhất, ấn tượng nhất

– Trang giới thiệu: bài viết và hình ảnh giới thiệu về công ty, lịch sử phát triển, thành tựu…

– Trang dịch vụ/sản phẩm: giới thiệu, liệt kê tóm tắt về từng sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp

– Trang liên hệ: cung cấp địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email cho khách hàng liên hệ công ty

Nếu anh/chị có yêu cầu gì đặc biệt hơn thì sẽ phải chuẩn bị cho những nội dung và hình ảnh minh họa cho những phần đó.