Thiết kế nhận dạng thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu là các yếu tố hữu hình và có khả năng kích thích các giác quan giúp định hình thương hiệu của bạn. Dịch vụ thiết kế của PVC bao gồm:

  • Tên thương hiệu
  • Logo thương hiệu
  • Tagline/Slogan thương hiệu
  • Màu sắc, kiểu chữ thương hiệu
  • Bộ nhận diện thương hiệu ứng dụng văn phòng: brochure, sổ tay, chữ ký email,…
  • Bộ nhận diện thương hiệu online: Website, mạng xã hội,…
  • Bộ nhận diện thương hiệu ngoài trời: billboard, banner,…
  • Các ấn phẩm quảng cáo khác